AWANI Pagi: INSKEN tawar program untuk memperkasa usahawan

Kita ingin mengetahui, apakah peranan yang dimainkan kerajaan dapat memastikan perniagan dan usahawan ini tidak gulung tikar? Apakah insentif yang diberikan kepada usahawan ini untuk memastikan mereka berdaya saing? Bagaimana bentuk model keusahawan baharu yang harus dipelopori oleh usahawan-usahawan ini susulan krisis kesihatan dan bagi mendepani krisis kewangan ini? Untuk itu bersama kami di studio adalah Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) Muhd Firdaus Azharuddin untuk memperincikan perkara ini.

AWANI Pagi: INSKEN tawar program untuk memperkasa usahawan | Astro Awani
Kita ingin mengetahui, apakah peranan yang dimainkan kerajaan dapat memastikan perniagan dan usahawan ini tidak gulung tikar? Apakah insentif yang diberikan kepada usahawan ini untuk memastikan mereka berdaya saing? Bagaimana bentuk model keusahawan baharu yang harus dipelopori oleh usahawan-usahawan ini susulan krisis kesihatan dan bagi mendepani krisis kewangan ini? Untuk itu bersama kami di studio adalah Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) Muhd Firdaus Azharuddin untuk memperincikan perkara ini.